HMKC

Lidgelden

Eerst en vooral willen we als bestuur van HMKC jullie het allerbeste toewensen in het nieuwe jaar!

We kunnen op 2019 met trots terugkijken, omdat we verschillende projecten gerealiseerd of opgestart hebben die investeren in de toekomst van de club:

  • we mochten 24 nieuwe leden verwelkomen in onze club
  • we legden twee nieuwe kunstgrasvelden aan
  • we zijn bezig met de bouw van een gloednieuwe kantine zodat we er weer jaren tegenaan kunnen en een leuke thuis voor onze club kunnen maken
  • er is een project opgestart om ook onze volledige uitrusting zoals bv. de tenues volledig te vernieuwen, zodat we onze trots ook kunnen uitstralen naar de buitenwereld

Al deze investeringen vragen echter een kost. Naast de zichtbare investeringen, zijn er aan de andere kant ook aanhoudende stijgingen in onze kosten. Zo zijn onze bijdragen aan de KBKB (federatie) voor o.a. licenties en verzekeringen de voorbije jaren telkens gestegen (dit jaar zelfs met 6%) . En ondanks we al jaren een spaarzaam en doordacht financieel beleid voeren, zijn we nu toch genoodzaakt om zelf ook een aanpassing van ong. 17% uit te voeren op de lidgelden, en dit uitsluitend om de reële kosten te dekken. 

Ook al is dit geen fijne boodschap om te brengen, we sterken ons aan de wetenschap dat we investeren in de toekomst en dat we nog altijd bij de meest goedkope en toegankelijke clubs van België horen als we zelf de vergelijking maken:
Verde kern: € 215 / Voorwaarts kern: € 155
Verde jeugd: € 145 / Voorwaarts jeugd: € 150

Via deze weg willen we jullie allemaal ook erg bedanken voor de betrokkenheid m.b.t. de steensponsoring en tal van andere initiatieven ter ondersteuning van onze nieuwe kantine. De laatste loodjes wegen echter het zwaarst en ook voor dit project zoeken we nog altijd sponsors. Alle hulp is welkom!

Hopelijk kunnen we jullie snel ontvangen in onze nieuwe en gezellige kantine. We hebben er alvast zin in om ook van 2020 weer een topjaar te maken.

De nieuwe lidgelden voor 2020 bedragen:

 Ploegen  Lidgeld 
 U8  € 70
 U10  € 70
 U12  € 90
 U14  € 90
 U16  € 90
 U19  € 75
 kern  € 140
 gewestelijken  € 120
 recreanten  € 90
 adherenten  € 70
 steunend lid  € 30

Gelieve vóór 01/02/2020 te storten op onze rekening BE35 9731 8350 4937.
Voor jeugdleden voorzien we een vermindering van € 5 voor het 2de kind uit hetzelfde gezin, en van € 10 vanaf het 3de kind uit hetzelfde gezin.

Vergeet niet om aan je mutualiteit een document te geven voor tussenkomst in het lidgeld.
Je vindt de nodige formulieren hier:
- De Voorzorg
- CM
- OZ
- VNZ
- LM Plus

Om het in te vullen en te ondertekenen kan je steeds bij Dirk Gijsen en Jan Van der Borst terecht.

team

HMKC 2 - Riviera/Deurne 3

team

U8

team

HMKC 3 - Ganda 2

team

HMKC C - Riviera/Deurne C

team

HMKC A - Meeuwen A

team

Minerva A - HMKC A

team

HMKC U19 - Sikopi U19

team

HMKC A - Riviera/Deurne A

Back to Top