HMKC

Nieuwe T3 voor de kern

Zoals jullie weten zetten wij met onze club hard in op de ontwikkeling van onze jeugdige spelers en willen we deze maximaal kunnen ondersteunen in hun sportieve groei. Het bestuur en technische commissie van HMKC zijn dan ook zeer verheugd te kunnen mededelen dat we voor dit seizoen een nieuwe T3 hebben, namelijk Dave Reestman. Dave heeft zelf tal van jaren ervaring als speler op het hoogste niveau en heeft hierdoor kunnen samenwerken met een aantal andere top trainers.

Voor ons als club is elk lid belangrijk, we willen daarom aan alle ploegen en spelers dezelfde kansen en opleiding kunnen bieden. Dave zal zich voornamelijk focussen op de C ploeg ter ondersteuning van Bjorn en Ewald.

Via deze weg willen wij Dave alvast veel succes toewensen.

team

Benecup 2021 - HMKC A

team

Benecup 2021 - HMKC B

team

HMKC A - Sikopi A

team

HMKC B - Ganda B

team

HMKC A - Ganda A

team

HMKC C - Edegem C

team

HMKC A- Spartacus/NDN A

team

U9

Aanspreekpersoon Integriteit of kortweg API

De API, is de persoon die je kan contacteren bij HMKC als er sprake is van een integriteitschending. Hiermee bedoelen we elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wie kan er terecht bij onze API?
Alle leden, jeugdleden, ouders, trainers, bestuurders of andere vrijwilligers van HMKC.
Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage, ...? Of merk je tijdens je sportactiviteiten of daarnaast dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
Dan heeft de API een luisterend oor en kan je via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen de beide partijen. Zo kan er mogelijk tot een oplossing gekomen worden.
De meldingen worden in alle discretie behandeld en ze verlenen jou advies bij de mogelijke vervolgstappen of indien nodig een doorverwijzing.

Onze API
Bianca Demuyer 0475/52 83 10
Je kan ze natuurlijk ook altijd gewoon aanspreken als ze op de club aanwezig is.

 

 
Back to Top