HMKC

Boodschap van de jeugdvoorzitter

Beste jeugdleden en ouders,

Iets meer dan een jaar geleden ben ik met veel enthousiasme en met volle goesting in het jeugdbestuur van HMKC gestapt. Na enkele maanden nam ik de fakkel van Kim over als jeugdvoorzitter.
De start van een boeiend, leerrijk maar ook vermoeiend jaar.

Covid -19 zorgde ervoor dat alles anders werd. Trainingen moesten worden stopgezet daarna weer worden opgestart met de nodige maatregelen, kantine open en dan weer toe, … 
Het was vaak en snel anticiperen om ervoor te zorgen dat de kinderen terug konden trainen of konden blijven trainen rekening houdend met de nieuwe maatregelen.
Van de activiteiten kalender '20-'21 hebben we bijna alles moeten schrappen, maar we hebben naast de trainingen toch ook enkele leuke momenten kunnen laten plaatsvinden. Ik denk dan aan de jeugddag, de opentraining met frietjes als afsluiter, de Sint die ons plezierde met een nachtelijk bezoek en de nodige geschenkjes achterliet, …

Ik moet jammer genoeg vaststellen dat ik dit niet meer gecombineerd krijg met mijn gezinsleven en mijn werk waar extra taken zijn bijgekomen.
Ik ben niet de persoon die dan maar wat gaat aanmodderen en het wat kalmer aan gaat doen want jullie verdienen mensen die er 100% voor gaan en waarop jullie 100% kunnen rekenen.

Ik heb dan ook beslist om te stoppen als lid van het jeugdbestuur.

Ik wens het jeugdbestuur, de jeugdtrainers, team Linda die zorgde voor o.a. hamburgers en frietjes, de helpende ouders en het bestuur hartelijk te bedanken voor de samenwerking het afgelopen jaar.

Als ouder van 3 jeugdspelers zal ik natuurlijk nog veel op de club zijn.

Warme groeten,
Peter

team

Sportkamp

team

Jeugddag

team

HMKC B - Ganda B

team

HMKC A - Ganda A

team

HMKC A - Leuven A

team

HMKC B- Leuven B

team

HMKC U19 - Sparta Ranst U19

team

HMKC A - Riviera/Deurne A

Aanspreekpersoon Integriteit of kortweg API

De API, is de persoon die je kan contacteren bij HMKC als er sprake is van een integriteitschending. Hiermee bedoelen we elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wie kan er terecht bij onze API’S?
Alle leden, jeugdleden, ouders, trainers, bestuurders of andere vrijwilligers van HMKC.
Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage, ...? Of merk je tijdens je sportactiviteiten of daarnaast dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
Dan hebben de API’S een luisterend oor en kan je via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen de beide partijen. Zo kan er mogelijk tot een oplossing gekomen worden.
De meldingen worden in alle discretie behandeld en ze verlenen jou advies bij de mogelijke vervolgstappen of indien nodig een doorverwijzing.

Onze API’s
Jessy Gamblin 0497/63 66 85 en François Van Noten 0468/46 24 82
Je kan ze natuurlijk ook altijd gewoon aanspreken als ze op de club aanwezig zijn

Back to Top