HMKC

Lidgeld 2022


Beste leden, sportvrienden & sympathisanten,

Hier zijn we dan, bijna op het einde van nog maar eens een Coronajaar. Een jaar waar we toch hebben kunnen korfballen en we onze kantine voor een groot gedeelte van het jaar hebben kunnen gebruiken.

Vanuit het bestuur zijn we reeds hard aan het werk om het jaar 2022 volledig voor te bereiden. Hierbij hoort helaas ook het innen van de lidgelden. Ondanks dat het een tamelijk zwaar financieel jaar was, hebben we besloten om de lidgelden niet te verhogen.
Voor jeugdleden voorzien we tevens een vermindering van € 5 voor het 2de kind uit hetzelfde gezin, en van € 10 vanaf het 3de kind uit hetzelfde gezin.

De lidgelden voor 2022 zijn de volgende:

Ploeg Lidgeld 2022
Rakkertjes € 60
U7 € 60
U9 € 70
U11 € 70
U13 € 90
U15 € 90
U17 € 90
U19 € 90
HMKC 2 € 120
HMKC 3 € 120
Kern € 140
Adherent € 70
Recreant € 90
Steunend lid         € 30

Gelieve bij betaling op rekening BE35 9731 8350 4937, in de vrije mededeling de naam en reeks te vermelden voor elk lid waarvoor je betaalt.

Vergeet ook niet om aan je mutualiteit een document te vragen voor tussenkomst in het lidgeld.

 
team

Benecup 2021 - HMKC A

team

Benecup 2021 - HMKC B

team

HMKC A - Sikopi A

team

HMKC B - Ganda B

team

HMKC A - Ganda A

team

HMKC C - Edegem C

team

HMKC A- Spartacus/NDN A

team

U9

Aanspreekpersoon Integriteit of kortweg API

De API, is de persoon die je kan contacteren bij HMKC als er sprake is van een integriteitschending. Hiermee bedoelen we elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wie kan er terecht bij onze API?
Alle leden, jeugdleden, ouders, trainers, bestuurders of andere vrijwilligers van HMKC.
Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage, ...? Of merk je tijdens je sportactiviteiten of daarnaast dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
Dan heeft de API een luisterend oor en kan je via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen de beide partijen. Zo kan er mogelijk tot een oplossing gekomen worden.
De meldingen worden in alle discretie behandeld en ze verlenen jou advies bij de mogelijke vervolgstappen of indien nodig een doorverwijzing.

Onze API
Bianca Demuyer 0475/52 83 10
Je kan ze natuurlijk ook altijd gewoon aanspreken als ze op de club aanwezig is.

 

 
Back to Top