HMKC

Wat in geval van een ongeval?

 • een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
 • vraag aan de toogverantwoordelijk of bij de secretaris een aangifteformulier.  Je kan het ook hier downloaden.
 • met dit aangifteformulier ga je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.
 • het document wordt, volledig ingevuld en zo snel mogelijk, overhandigd aan de secretaris, die zorgt dat het document wordt opgestuurd naar
  NV Arena
  Jozef II-straat 36-38
  1000 Brussel
 • eventueel mogen al ontvangen originele onkostennota's (verschilstaten die u ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit,...) meegegeven worden.
 • eens Arena NV het document ontvangt, zendt deze je binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en je dossiernummer.
 • alle bijkomende onkostennota's kan je best onmiddellijk overmaken aan Arena NV zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
 • eveneens dienen ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces onmiddellijk te worden gemeld om zo tot komen tot een vlotte regeling van het dossier.

 

 
Back to Top