HMKC

Lid worden van HMKC


Om aan te sluiten, dien je onderstaande documenten volledig ingevuld en ondertekend af te geven aan de clubsecretaris:

  • jeugd: gele affiliatiekaart  -  medische fiche  -  recente pasfoto
  • senior: gele affiliatiekaart  -  medische fiche  -  recente pasfoto
  • recreant: blauwe affiliatiekaart  -  medische fiche  -  recente pasfoto
  • adherent: groene affiliatiekaart  -  recente pasfoto

De juiste documenten zijn te verkrijgen bij de clubsecretaris, of download ze hier.
De medische fiche moet worden ondertekend door een dokter (deze medische fiche moet verplicht om de 3 jaar worden hernieuwd).

Zodra het lidgeld betaald is, worden de documenten opgestuurd naar de korfbalbond (KBKB).
Het duurt minstens een week om de formaliteiten voor aansluiting bij de KBKB in orde te brengen.
Als de spelerslicentie klaar is, wordt deze aan de jeugdbegeleider of speler overhandigd.
 
Ben je geïnteresseerd? 
Vraag meer info aan één van de bestuursleden of bij de (jeugd)trainers.
 
Wie lid wordt, verklaart zich akkoord met het Huishoudelijk Reglement.

Het lidgeld moet jaarlijks betaald worden op 1 februari en bedraagt momenteel:

Ploegen Leeftijd Lidgeld
Rakkertjes 3 - 6 j. € 60
U7 min 7 j. € 60
U9 min 9 j. € 80
U11 min 11 j. € 80
U13 min 13 j. € 100
U15 min 15 j. € 100
U17 min 17 j. € 100
U19 min 19 j. € 100
gewestel!ijken   € 135
kern   € 155
adherenten   € 80
recreanten   € 100
steunend lid   € 35

De lidgelden kunnen worden overgeschreven op rek.nr. BE35 9731 8350 4937 op naam van H.M.K.C.

Voor dit bedrag ben je verzekerd tegen ongevallen bij N.V. Arena, staan speelvelden, sporthallen en kleedkamers tot je beschikking, krijg je opleiding van ervaren trainers en kan je deelnemen aan verschillende competities en activiteiten.

Voor jeugdleden voorzien we een vermindering van € 7,50 voor het 2de kind uit hetzelfde gezin, en van € 12,50 vanaf het 3de kind uit hetzelfde gezin.

 

  Activiteiten

steakfestijn
      18 feb 2023
azaleaverkoop
      04 mrt 2023
brasserie
      25 mrt 2023
sportkamp
      03 apr 2023
paasbruch
      10 apr 2023
buitenspeeldag
      19 apr 2023
dartstornooi
      29 apr 2023
jeugdweekend
      17 mei 2023
oudertornooi en seizoenafsluiter
      28 mei 2023
Back to Top