HMKC

Lid worden van HMKC


Om aan te sluiten, dien je onderstaande documenten volledig ingevuld en ondertekend af te geven aan de clubsecretaris:

  • aansluitingsformulier
  • medische fiche
  • recente pasfoto

De juiste documenten zijn te verkrijgen bij de clubsecretaris, of download ze hier.
De medische fiche kan ingevuld worden door een dokter of kan zelf ondertekend en ingevuld worden, bij meerderjarigheid (deze medische fiche moet verplicht om de 3 jaar worden hernieuwd).

Zodra het lidgeld betaald is, worden de documenten opgestuurd naar de korfbalbond (KBKB).
Het duurt minstens een week om de formaliteiten voor aansluiting bij de KBKB in orde te brengen.
Als alle documenten zijn goedgekeurd, kan het nieuwe lid deelnemen aan competitiewedstrijden.
 
Ben je geïnteresseerd? 
Vraag meer info aan één van de bestuursleden of bij de (jeugd)trainers.
 
Wie lid wordt, verklaart zich akkoord met het Huishoudelijk Reglement.

Het lidgeld moet jaarlijks betaald worden op 1 februari en bedraagt momenteel:

Ploegen Leeftijd Lidgeld
Rakkertjes 3 - 6 j. € 70
U7 min 7 j. € 70
U9 min 9 j. € 95
U11 min 11 j. € 95
U13 min 13 j. € 120
U15 min 15 j. € 120
U17 min 17 j. € 120
U19 min 19 j. € 120
gewestel!ijken   € 160
kern   € 185
adherenten   € 95
recreanten   € 120
steunend lid   € 40

De lidgelden kunnen worden overgeschreven op rek.nr. BE35 9731 8350 4937 op naam van H.M.K.C.

Voor dit bedrag ben je verzekerd tegen ongevallen bij N.V. Arena, staan speelvelden, sporthallen en kleedkamers tot je beschikking, krijg je opleiding van ervaren trainers en kan je deelnemen aan verschillende competities en activiteiten.

Voor jeugdleden (t.e.m. U19) voorzien we een vermindering van € 7,50 voor het 2de kind uit hetzelfde gezin, en van € 12,50 vanaf het 3de kind uit hetzelfde gezin.

 

  Activiteiten

petanquetornooi
      15 jun 2024
Benecup 2024
      16 aug 2024
zomerkamp
      19 aug 2024
rommelmarkt
      25 aug 2024
Back to Top