HMKC

Onze visie


Algemene clubvisie

HMKC wil de korfbalsport in Hoboken en omgeving promoten bij jongeren en volwassenen. De opleiding van de jeugd is de bestaansreden van de club.
De club wil de opvang van jongeren ter harte nemen: de jeugd een gezonde en motiverende vrijetijdsbesteding aanbieden en aldus de jongeren van de straat houden en via een teamsport groepsgeest, wederzijds respect en sociale vaardigheden bijbrengen.

De club blijft echter in de eerste plaats een competitieclub en stelt zich als doel met een kern van zelf opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Meer concreet is het de ambitie om minstens een vaste waarde in Hoofdklasse 1 te zijn.

De doorstroming van eigen jeugdspelers naar de seniorploeg of, voor de meest getalenteerde, naar ploegen in nationale of provinciale afdelingen, is het voornaamste doel van onze jeugdwerking.

Het transferbeleid is erop gericht om enkel spelers aan te trekken voor de plaatsen waarvoor geen eigen spelers beschikbaar zijn die het niveau halen van de meerderheid van de ploeg. Zonder dit gericht transferbeleid riskeren wij immers door een daling van ons niveau eigen getalenteerde spelers te verliezen.


Onze visie op de jeugdopleiding

De jeugdopleiding is de bestaansreden van de club en is op twee pijlers gebouwd:

1. Kwalitatief hoogstaande korfbaltechnische opleiding

Het doel van onze jeugdopleiding is aan zo veel mogelijk jongeren korfbal te initiëren en te laten spelen en een zo groot mogelijke doorstroming naar de seniorploeg te realiseren. In elke doelgroep zou een gediplomeerde trainer aanwezig moeten zijn. Om de band met de club te versterken moet het niveau van de opleiding voldoende uitdaging bieden aan de beteren, zonder dat echter de mindere talenten in de kou blijven staan. Daarom wordt per groep zo veel mogelijk op hetzelfde niveau gewerkt en worden dus getalenteerde jeugdspelers ingeschakeld in een hogere leeftijdscategorie.

2. Pedagogisch verantwoorde vorming

Ook aan het pedagogisch aspect van de vorming wordt veel aandacht besteed. Daarom werden volgende werkingsprincipes uitgewerkt:

  • al onze jeugdcoaches zijn korfbaltechnisch geschoold en opgeleid om op een pedagogisch verantwoorde wijze met de jeugd om te gaan
  • er wordt planmatig gewerkt, rekening houdend met de doelstellingen per leeftijdscategorie
  • iedereen is welkom en wordt opgevangen op zijn niveau, wij mogen ook niet vergeten dat om korfbal te spelen wij per jeugdploeg 10 tot 12 spelers nodig hebben om het seizoen probleemloos te kunnen uitspelen
  • korfbal is een teamsport en vraagt dan ook ploegdiscipline en aanvaarding van de kwaliteiten van alle spelers van de ploeg
  • elke jeugdspeler heeft recht op speeltijd op voorwaarde dat hij de trainingen met regelmaat en inzet bijwoont
  • voor alle spelers geldt een éénvormige gedragscode
  • onze spelers alsook hun ouders nemen de fair play in acht tegenover alle spelers, scheidsrechters, begeleiders en materiaal.

  Activiteiten

petanquetornooi
      15 jun 2024
Benecup 2024
      16 aug 2024
zomerkamp
      19 aug 2024
rommelmarkt
      25 aug 2024
Back to Top