HMKC

Wat in geval van een ongeval?

 

 • een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit;
 • download dan hier het ongevalformulier;
 • je geeft het af aan Wesley of Farah en zij zorgen ervoor dat de papieren ingevuld bij jou terugkomen;
 • met dit aangifteformulier ga je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen;
 • het document wordt, volledig ingevuld en zo snel mogelijk, overhandigd aan de secretaris, die zorgt dat het document wordt opgestuurd naar:
  NV Arena
  Jozef II-straat 36-38
  1000 Brussel
 • eventueel mogen al ontvangen originele onkostennota's (verschilstaten die u ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit,...) meegegeven worden;
 • eens Arena NV het document ontvangt, zendt deze je binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en je dossiernummer;
 • alle bijkomende onkostennota's kan je best onmiddellijk overmaken aan Arena NV zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan;
 • eveneens dienen ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces onmiddellijk te worden gemeld om zo tot komen tot een vlotte regeling van het dossier.
 

  Activiteiten

Benecup 2024
      16 aug 2024
zomerkamp
      19 aug 2024
rommelmarkt
      25 aug 2024
Back to Top